TomorrowLand หนังสร้างแรงบันดาลใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

TomorrowLand หนังสร้างแรงบันดาลใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
TomorrowLand หนังสร้างแรงบันดาลใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

TomorrowLand  เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งที่หลายๆ คนยังไม่ได้ดู จริง ๆ ก่อนที่ผมจะไปดูเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจมาดูแต่อย่างไร แต่ว่ามาดูแล้วก็น่าประทับใจหลายๆ อย่างเรื่องพอสมควร อย่างแรก คือว่าการที่เรามีความฝันทำให้เรากล้าที่จำทำอะไรมากกว่าที่เป็น คนเราขอให้มีความฝัน และกล้าที่จะเดินทางออกมาเลย

 

บทควาามที่น่าสนใจ