ในวันนี้ที่พัฒนาไปมากว่าเดิม

ในวันนี้ที่พัฒนาไปมากว่าเดิม
ในวันนี้ที่พัฒนาไปมากว่าเดิม

สวัสดีครับ หลาย ๆ บทความก่อนที่ผมได้เขียนเรื่อง ๆ จริง ๆ ของโลกเราจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จริง ๆ คนเราจะต้องเปลี่ยนตามโลก ไม่ใช่ให้โลกเปลียนตามเรา  คนเราบางคนคิดว่าเรานั่้นหละใหญ่ที่สุด เรานี่หละที่จะเปลี่ยนโลก จริง ๆ ก็มีคนแบบนี้จริง ๆแต่ไม่ใช่ว่าโลกจะเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ แต่ว่าจะต้องใช้เวลาไปนานพอสมควร นั่นหละครับ บทความนี้ผมเองอยากจะบอกว่า คนเรานั้นไม่ใช่อัจฉริยะ มีคำพูดหนึ่งที่บอกว่า ไม่มีอะไรที่ชนะธรรมชาติได้ คำว่าธรรมชาติ คือการเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เราจะต้องยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

การที่เราจะทำธุรกิจต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เาจะต้อปรับเปลี่ยนต่าง ๆ และยอมรับต่าง ๆ ใหเกิดขึ้น นั่นหละเราเองได้ทำดีที่สุดแล้วไม่ใช่แค่การเรียนรู้ที่จะพัฒนาแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งของทุกอย่าง ไม่นานไม่ช้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็ไปไม่รอด จริง ๆ คือโลกเราก็เป็นแบบนี้ เราะจต้องเรียนรู้เท่านั้นเอง