ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ

ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ

เพื่อน ๆเคยทำอะไรที่ไมีเคยแรก ๆ ไหมครับ  เวลาทีเราทำอะไรที่เราไม่เคยทำและคิดว่ามันยาก ครั้งแรกของความรู้สึกคือกลัว กลัวที่จะมไ่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการและกลัวหลาย ๆ อย่างจะไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคิดไว้ จริง ๆแล้วคนเราก็มีอาการแบบนี้กันทุกคนก่อนที่จะทำอะไร แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเสมอคือ  การที่รเาทำอะรไครั้งแรกแล้วไส่ประสบความสำเร็จ มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีครั้งต่อไปเลย ใช่ไหม ก็เป็นแบบนี้ไปตลอดเลยนะคนเราถ้าหากเราเองยังไม่ยอมแพ้

ผมเองได้หัดถ่ายรูปครั้งแรกกับการใช้กล้องถ่ายรูป  บอกเลยว่ายากมากๆเลยที่จะเรียนรู้มัน และทิ้งมันไว้เกือบ ๆ ปีกว่าจะมาเรียนรู้อีกครั้ง สาเหตุหลัก ๆ เพื่อน ๆ คงรู้ดี คือ ผมเองกลัว กลัวที่จะทำไม่ได้แต่ว่าเราเองก็ไม่ทำอะไรเลย กลับกลายเป็นว่าผมเองไม่พัฒนาเรื่องของการถ่ายรูปเลย มันก็น่าคิดว่าฃผมเองไม่ไปไหนเลย กลับยํ่าอยู่ที่เดิมไม่มีฝืมือเลย คนเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อย  ๆ ก็เป็นอย่างนี้หละคน ก็คือการหลอม และการพัฒนา

ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
DSC_0544ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ
ในครั้งแรก ๆ ที่เราฝึกทำอะไรสักอย่างมันอาจจะดูยาก ๆ แต่ว่าไม่นานเราก็ประสบผลสำเร็จ

 

บทควาามที่น่าสนใจ

 

Spread the love