แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด

แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด

สวัสดีครับ วันนี้ผมไม่เพียงอยากจะนำรูปดอกไม้สวย ๆ มาฝากเพื่อน ๆ เท่านั้นนะครับ ผมอยากจะบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆ  อย่างกับตัวของผมเอง ขึ้นชือว่าดอกไม้ที่สวยงาม หลาย ๆคนจะชอบมองว่ามันสวยงาม และสื่งที่ตามมานั้นคือ มันจะอ่อนแอ เสมอ ๆ แต่ว่าความคิดนี้ก็ไม่สามารถจะตัดสินทุกอย่างบนโลหนี้ได้เสมอ ๆไป ความสวยงามต่าง ๆ ของดอกไม้ อาจจะไม่ได้อ่อนแอเลย

ผมมานั่งคิดว่า ทำไมเวลาเราเห็นดอกไม้บางต้น ที่มันยังต่อสู้แดดและลมฝนได้อย่างไม่ย่อท้อ กับไม่มีคนมองเห็นคุณค่าที่จะเป็นว่ามีความแข็งแกร่ง และน่าเทิดทูน แต่ว่าทำไมเรากลับไปมองดอกไม้ที่สวยงามแต่ว่าโดนแดดไม่ได้ว่ามีคุณค่า

วันนี้ตอนเช้า ๆ ผมได้ถางหญ้าหน้าบ้านเพื่อทำความสะอาดอย่างทุก ๆวัน ทำให้ผมเห็นดอกหญ้าดอกหนึ่ง ก็ทำให้คิดว่า ทำไมดอกหญ็านี้สวยงามและสามารถจะเกิดขึ้นมาที่ปูนที่เราอยู่ได้ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยซํ้าไป

ก็เพราะว่าทุกที่ จะมีความแข็งแกร่งของการอาศัยที่นั้นเสมอ ๆ มีการต่อสู้ มีความยินดีให้กัน มีความรักให้กัน มีคงามเข้าใจกันและ ความดูแลเอาใจใส่กันและกัน แม้ว่าจะเป็นดอกหญ้าไม่มีนํ้าก็สามารถเกิดขึ้นได้เท่านั้นเอง

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด
แม้แต่ดอกไม้ยังมีการปรับตัว ทำให้คนเราได้คิด

 

Spread the love