เรื่องเล่าของ ข้าวผัด 1 จาน

ในการอาศัยอยู่ในสังคมก็เปรียบเหมือน ข้าวผัด 1 จาน ที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาผัดรวมกันให้ได้มาซึ่งข้าวผัด 1 จานหรือสังคมๆหนึ่งนั้นเอง

1412319849-DSC05856co-o

….

 

….ซึ่งในข้าวผัด 1 จานก็ย่อมที่จะมีปัจจัยหลักที่ขาดเสียไม่ได้เลยและสิ่งที่มาเสริมเติมแต่งให้ข้าวผัดจานนั้นมีความสมบูรณ์แบบและมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ปัจจัยหลักในการผัดข้าวก็เห็นจะเป็นข้าวสวยที่ได้มาจากที่ต่างๆที่เขาได้ปลูกเพื่อที่จะนำมาขายส่วนปัจจัยรองก็เห็นจะเป็นเครื่องปรุงหรือสิ่งปรุงแต่งต่างๆที่ได้นำมาใช้ในการผัดข้าวให้มีความเอร็ดอร่อยและน่ารับประทาน ก็เปรียบเหมือนกับสังคมเราที่ต้องมีปัจจัยหลักในการอาศัยอยู่ในสังคมก็เห็นจะเป็น

….กลุ่มคนที่มาจากที่ต่างๆ สถานที่ต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปส่วนปัจจัยลองในการดำเนินชีวิตในสังคมก็เห็นจะเป็นนิสัยใจคอของคนที่มาอยู่อาศัยร่วมกันในสังคม ด้วยความที่ว่าคนเราได้มาจากสถานที่ที่แตกต่างออกไป มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของพ่อแม่  การดำเนินชีวิต การกินอยู่ และผลกระทบทางจิตใจของแต่ละคน ทำให้คนเรามีความนึกคิด ความรู้สึก ความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

….เราจึงควรที่จะมีการปรับจูนกันเพื่อให้การอาศัยอยู่ในสังคมอยู่ได้ด้วยความกลมเกลียวกัน ไม่มีความขัดแย่งหรือแตกแยกกันซึ่งก็เหมือนกับการนำเครื่องปรุงมาปรุงข้าวผัดให้ได้มาซึ่งรสชาติที่อร่อยและน่ารับประทาน แต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่มีการปรับนิสัยใจคอให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่การการปรับจูนกัน หรือทำให้มีความแตกแยก มันก็เหมือนกับเราปรุงข้าวผัดจานนั้นเค็มหรือหวานจนเกินไปจนทำให้มันไม่เข้ากันเลยทำให้ไม่น่ากิน เครื่องปรุงที่มีรสชาติแตกต่างกันยังสามารถที่จะเข้ากันได้แล้วคนเราที่มีนิสัยแตกต่างกันทำไมจะไม่สามารถปรับจูนกันได้ เราต้องรู้จักการปรับจูนหรือรับฟังสิ่งต่างๆบ้างเพื่อที่จะได้อาศัยอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

Spread the love