เรื่องของสิวที่ไม่สิว ตอนที่ 2 โดยกังนัมอินดี้บ้านหนองหว้า

เรื่องของสิวที่ไม่สิว ตอนที่ 2 โดยกังนัมอินดี้บ้านหนองหว้า 

เรื่องของสิวที่ไม่สิว ตอนที่ 2 โดยกังนัมอินดี้บ้านหนองหว้า
เรื่องของสิวที่ไม่สิว ตอนที่ 2 โดยกังนัมอินดี้บ้านหนองหว้า

 

สวัสดีเพื่อน ๆ นะครับ หลังจากที่ผมได้เขียนบทความความรูเสึกต่าง ๆ ที่เป็นสิวมาเป็นบทความที่ 1 วันนี้มาต่อกันตอนที่2 นะครับ สำหรับตอนนี้ผมจะเขียนเรื่องของความรู้สึกตอนที่เป็นสิว

บอกเลยว่าสิง่ที่เครียดมากๆเลย คือ การเข้าสังคม คนที่เป็นสิว สิ่งที่ขาดไปเลยคือความมั่นใจที่ตัวเองมีไม่มีความมั่นใจอะไรเลย จะเข้าสังคมนี่ยากมากๆ รู้สึกอายมากๆเ  การวางตัวไม่กล้าเข้าใกล้คนอื่นเลย ผมเองไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอย่างไรให้สิวหาย บอกเลยว่าชีวิตล่วงมี่เป็นสิวนี่ลำบากมากๆ กว่าจะผ่านมาได้

สิง่ทีสองคือเราพลาดโอกาสดี ๆ ที่จะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เรื่องของการเรียนหนังสือต่อ เรื่องการทำงานต่าง ๆ นี่หละหมดไปเลยไม่รู้เลยว่าตัวเองได้พลาดโอกาสดี ๆ ไป มากมายอย่างนี้ ก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน  เอ่าหละครับตอนต่อไปผมจะเล่าเรื่องของการรักษาสิวของผมนะครับ ทั้ง ยารักษาสิว ครีมรักษาสิว ใช้มาหมดไม่หายเลย

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ