เรื่องของสติ ก็สำคัญมากกว่าสิ่งใด

เรื่องของสติ ก็สำคัญมากกว่าสิ่งใด  

wpid-20150811_183526.jpg

การที่เราทำงานจะต้องได้เจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ผิดพลาดต่าง ๆ เรื่องของการทำงานไม่ได้อย่างที่คิดว่าไว้ ก็ อยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ นะครับ การทีเ่ราจะทำอะไรก็ตามทุก ๆ อย่างจะต้องใช้สติและการทำงาน เราเองสิง่ที่สำคัญคือต้องไม่โทษว่าเราทำงานพลาดเพราะอะไรแต่ว่าให้มองไปที่เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรมากกว่า

ไม่ว่าจะอย่างไร ขออวยพรให้เพื่อน ๆ ทำงานประสบความสำเร็จทุกคนนะครับ การที่เราจะทำงานได้อย่างดีนั้นจะต้องมีความอดทนและมีสติอย่างดีนั่นเอง