เราเคยไหมที่ถามว่าตัวเองว่าเราดูแลคนที่เรารักดีหรือยัง

เราเคยไหมที่ถามว่าตัวเองว่าเราดูแลคนที่เรารักดีหรือยัง 

บางครั้งผมเองที่นิสัยไม่ดีต่าง ๆ นา ๆ แต่ว่าคนเราก็ต้องแก้ไขตัวเองอย่างเสมอ การทีเ่ราดูแลคนที่เรารักอย่างดี นั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรที่จะทำอย่างมากมาย สุขภาพใจเป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนมองข้าม สุขภาพใจที่เราเห็นว่าป่วยเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาของเรา แต่ว่าเราจะต้องใช้ใจเพื่อให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมา การที่เราได้มาเจอกันถือว่านี่หละคือความมหัศจรรย์ที่ว่าดีที่สุดของเรา ไม่ว่าจะอย่างไรคนเราก็ชแบละเลยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

วันนี้คูณเองก็ต้องดูแลคนที่เรารักและรักเรา เงินทองก็สำคัญ แต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับเราดูแลใจของตัวเราเอง นี่หละคือข้อสำคะัญของชีวิตของเราเลย

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ