เราต้องเดินทางต่อไปเพื่อหาจุดหมายที่เราตั้งไว้

เราต้องเดินทางต่อไปเพื่อหาจุดหมายที่เราตั้งไว้  วันนี้ไม่ว่าคุณกำลังคิดว่าตัวเองไสามารถจะเดินทางออกไปได้ เรามาสุ็กันอีกครั้งกับวันนี้ ชีวิตของคนเรามีหลาย ๆ อย่างที่ต้องเดินทางเพื่อให้ตัวเองไปถึงที่หมายที่ต้องการมากกว่าจะมานั่งที่อยู่ตรงนี้ วันนี้ไม่ว่าทุกยอ่างจะประสบความสำเร็จไหม เราจะต้องเดินทางออกไปให้ได้ นี่หละที่เขาว่าการเดินทางสำคัญมากกว่าการที่เรานั่งอย่างทีเดียว

Businesswoman on the move

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love