เราจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กลงก็ตอนเห็นธรรมชาติ

DSC_4458

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ที่น่ารักทุกท่านนะครับ วันนี้ผมอยากจะเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการท่องเที่ยยวของผมให้ เพื่อน ๆ ฟังนะครับ การเดินทางครั่งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายทั้งเรื่องของคามรู้สึกต่าง ๆ และเรื่องของความสวยงามต่าง ๆ ของธรรมชาติ

ความรู้สึกแรก ๆ ที่สัมผัสได้เลยคือ รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงเรื่อย ๆ เวลาที่เราขับรถผ่านภูเขา หรือว่าเทือกเขาต่าง ๆ มันทำให้คิดว่า เราเองนี่หละครับที่เอาความหลงว่าตัวเราเองนั้นยิง่ใหญ่ที่สุดและไม่รู้ว่าตัวเราเองนั้นเล็กที่สุดDSC_4472 DSC_4480 DSC_4481 DSC_4497 DSC_4498 DSC_4499

Spread the love