เราจะพัฒนาเพื่อสิง่ที่ดีที่สุด

เราจะพัฒนาเพื่อสิง่ที่ดีที่สุด  

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเรื่องเล่าในขณะที่ผมทำงานมาเล่าให้ฟังครับ การทำงานแต่ละอย่างเราจะต้องทำงานให้ออกมาดีที่สุด การที่เราทำอะไรก็ตาม เราจะต้องใส้ใจเรื่งอราวต่าง ๆ ให้มากมายกว่าเดิม ผมเองได้เรียนรู้ว่าการที่เราทำงานอะไรก็ตามหากเราเองไม่ใสเใจสิงทีทำอยู่ไม่มีทางเลยที่จะได้ผลออกมาอย่างที่ต้องการ  หลาย ๆคนเองถามตัวเองและต่อว่าตัวเองว่าทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตสักที ทำไมเราไม่ถามตัวเองว่าเราได้ใส่ใจตัวเองมากกว่าที่เป็นไหม นั่นหละครับ คือคำตอบ เพื่อน ๆ ลองกลับมาถามตัวเองให้ดี ๆ นะครับว่าตัวเองต้องการอะไร ว่าตัวเองอยากจะทำไร เมื่อเรารู้ว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็จงทำออกมามให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง