เราจะต้องคิด เพื่อวันพรุ่งนี้

เราจะต้องคิด เพื่อวันพรุ่งนี้
เราจะต้องคิด เพื่อวันพรุ่งนี้

หลาย ๆ ครั้งที่คนเราจะต้องคิดเพื่อวันที่ยังไม่เกิด จริง ๆ นะครับ ผมองไม่รู้ว่าวันไหน ครับจริง ๆ ครับ คนเราเกิดมาเพื่อวันพรุ่งนี้ แต่ว่าิ่งที่น่าเสียดายทีสุดคือว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น จริง ๆ คนเราจะต้องเตรียมว่าวันพรุ่งนี้รเาจะทำอะไร คนเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีอะไร

ผมคิดเสมอว่าคตนเราเกิดมาบนโลกนี้จะต้องอยู่ไปอีกนาน เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อให้ตัวเองพร้อมอย่างเสมอ ๆ นี่หละครับ คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อวันนี้วันเดียวยังมีอีกหลาย ๆ วันที่จะต้องเจอ เมื่อรเาเองพร้อม ทุก ๆอย่างก็จะพร้อมไปเองนะครับ

 

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love