เมื่อเส้นทางที่เดินอาจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยก็เป็นไปได้

เมื่อเส้นทางมที่เดินอาจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยก็เป็นไปได้

เมื่อเส้นทางมที่เดินอาจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยก็เป็นไปได้
เมื่อเส้นทางมที่เดินอาจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยก็เป็นไปได้

บางครั้งการเดินทางอาจจะไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงเลยก็ได้ คนเราก็ได้แต่หวังว่าการเดินทางแต่ละครั้งจะผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มาได้ ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินทางไปทำอะไร เหมือนกัน ครั้งแรกที่ออกเดินทางทาง จุดที่ตั้งไว้มีฃชัดเจนจนเกินกว่าจะบอกได้ เดินไม่ถึงครึ่งทางกลับไม่รู้ว่าตัวเองตจะเดินทางไปไหม ก็นี่หละชีวิตของคนเราจริง ๆ

 

>>>> ครีมรักษาสิว รักษาสิว วิธีรักษาสิว <<<<

 

Spread the love