เพราะว่าเราเข้าใจว่าชีวิตมากขึ้น

เพราะว่าเราเข้าใจว่าชีวิตมากขึ้น
เพราะว่าเราเข้าใจว่าชีวิตมากขึ้น

เพราะว่าชีวิต มันไม่ไม่ได้มีแค่เส้นตรง แต่ว่าชีวิตยังมีเส้นโค้ง เส้นหยักและเส้นที่เราไม่รู้จักอีกมากมาย เราคิดว่าเรารู้จักชีวิตของเราดีแล้ว แต่ว่าจริง ๆ อาจจะยังไม่รู้จักเลยก็ได้ สิง่ที่ทำให้คิดวันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของเราทำให้เราคิด

คนเราก็แปลกนะครับ การคิดการทำงาน หรือว่าการทำะไรก็ตามจะต้องมีแบบอย่างที่ให้คิด ให้ตัดสินใจอย่างเสมอ  มันเป็นแบบนี้จริง ๆ การที่เราคิดว่าคนเราจะต้องประสบความสำเร็จก็อีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องทำให้เราได้เรียนรู้

ไม่ว่าอย่างไรก็ทำให้คิดเสมอ ๆ ว่าจะต้องทำแบบไหน ทำอะไร และต้องทำยังไง

นี่หละครับ ชีวิต คือ เราจะดำเนินการในการดำรงชีวิตในโลกนี้ยังไง เป็นแบบไหนต่อไปครับ

Spread the love