เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

ใครว่าความสุขอยูไกล ใครว่ามันไม่มีเลยจะมีความสุข หลาย ๆ คนเองได้ออกมาเพื่อค้นพบตัวเอง อยากจะให้ตัวเองมีความสุขที่ได้เจอผมเองก็คนหนึ่งที่อยากจะให้ตัวเองมีความสุขและสมหวัง การที่เราจะมีความสุขเราไม่ต้องเดินทางไกล ๆ เพื่อหาความสุขหรอกเพียงเราเปิดใจที่จะหาความสุขต่างหาก

ผมเองเคยคิดว่าความสุขเราจะต้องเดินทางไกล ๆ เพื่อไปหามัน แต่ว่า ไม่จริงเลย ความสุขเพียงเราหยุดเดือนและทมองสิง่ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา สิง่ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีควาามสุขที่สุดเมื่อเราได้มาเจอ การที่เราเองจะทำอะไรก็ตามให้มองถึงว่า เรากำลังทำอะไร

เป็นคำเตือนใจที่ดีที่สุดของผมครับ การที่เราจะทำอะไรก็ขอทำให้สุดเหมือนกันครับ อย่าทำเพียงแว่าเราจะได้ทำ ให้มองให้เห็นและมองให้ออกมาว่าสิง่นี้คืออะไร

อีกเรื่องที่อยากจะบันทึกคือ การค้าขายเราจะต้องทำให้ดีกว่าที่เป็น เราจะต้องทำให้ดีกว่าที่เป็นที่รู้อยู่ การเอาลูกค้าให้หอู่ได้เราจะต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย

เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เป็นความสุขที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

 

บทควาามที่น่าสนใจ

 

Spread the love