เด็กกำพร้า

ทุกวันนี้มีเด็กที่ท้องก่อนวันอันควรกันเป็นอย่างมากเลยก่อให้เกิดมาเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ที่จะหาทางแก้ก็แสนที่จะยาก เมื่อเด็กได้ท้องอย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาเหล่านั้นก็เลือกที่จะไปทำแท้งหรือนำเอาเด็กมาทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นห้องน้ำสาธารณะ คลองน้ำ หรือไม่เว้นแม้กระทั่งถังขยะซึ่งจะสามารถพบเห็นได้ตามข่าวต่างๆตามสื่อต่างๆที่ได้นำเสนอออกมา เมื่อเด็กเหล่านี้เกิดมาแล้วไม่ได้เป็นที่ต้องการของพ่อแม่เขาก็นำเด็กเหล่านั้นมาทิ้งอย่างไม่คิดใยดีแล้วสุดท้ายเด็กเหล่านี้ก็ต้องกลายมาเป็นปัญหาของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ในแต่ละปีจะมีเด็กกำพร้าเข้ามาอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากจนบางสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าบางสถานที่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากรองรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่ไหวเพราะมีเด็กที่มาอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งมีจำนวนที่มากขึ้นในทุกๆปีเมื่อสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าได้ปิดตัวลง เหล่าเด็กๆที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ต้องออกมาเร่ร่อนหาเลี้ยงชีพของตัวเอง บางคนก็กลายมาเป็นโจรวิ่งราวตามที่ต่างๆ กลับกลายมาเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปเราควรที่จะคิดเสียก่อน อย่าคิดเพียงความสุขชั่วคราวแล้วต้องมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งชีวิต

Spread the love