เช้าวันที่สดใสกับวันที่สุขสันต์


DSC_3870

บรรยากาศตอนเช้านี่หละครับ ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า พรุ่งนี้เช่าก็เป็นวันใหม่ ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่จะผ่านไป ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นอดีตหลังจากวันนี้ และทำให้ได้รู้ว่าอนาคตที่เกิดขึ้นพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้อย่างแน่นอนเท่านั้นเอง ผมคิดว่าแบบนี้หละครับ คนเราจริง ๆ จะต้องการอะไร จะหาอะไรก็ตาม หรือว่าทำอะไรก็ตาม สิง่หนึ่งที่ต้องเรียนรู้ที่สุดคือเวลาเท่านั้นเอง

ความสุขของคนเราก็เช่นกันครับ เวลาคือสิง่ที่สำคัญมากว่าความคิดใด ๆ คุณคิดได้แต่ว่าเวลาไม่ใช้ ก้็คือยังไม่ใช่ ผมอาจจะเขียนงง ๆ นะครับ แต่ว่าผมตจั้งใจให้ผมอ่านคนเดียว 555 มันก็เหมือนบันทึกทั่วไปใช่ไหม DSC_3871

Spread the love