อยากจะให้กำลังใจ ไม่อยากจะให้ท้อแท้

อยากจะให้กำลังใจ ไม่อยากจะให้ท้อแท้ คนเราหนาก็เจอไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าไม่ดีมากมายที่จะต้องเจอ นั่นหละชีวิตหนึ่งที่จะต้องเจอ ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้ตัวเองได้ทำสิง่ทีรัก อยากจะให้คิดว่าสิง่ที่เราทำไปแล้ว คือสิ่งที่ดีที่สุด ไม่อยากจะให้เสียใจหรือว่าอะไรกับสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว คนเราไม่มีอะไรที่ว่าดีที่สุดหรือว่าไม่ดีที่สุด

 

อย่าคิดเลยว่าที่ผ่านมาไม่ดี อย่าคิดเลยที่ผ่านมาเราคิดไม่ถูก ขอให้ยืนหยัดที่จะเดินต่อไปให้ตัวเราได้ ทำสิ่งที่ชอบและคิดว่าที่วางไว้ ผมเองคงพูดอะไรได้ไม่มาก นอกจากจะบอกว่า ขอให้สู้และตั้งใจทำต่อไป นั้นหละคือสิ่งที่จะบอกวันนี้

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ