สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา

สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ที่น่ารักทุกท่านนะครับ ในสมัยก่อน ๆ นั้น คนเราได้หาวิธีการักษา อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ จากสิ่งที่อยู่รอบกายของเรา รักษาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยารักษาสิว หรือว่า ครีมรักษาสิว รักษาสิวให้หายได้นั้น ก็ได้มาจากการที่คนสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าที่ได้ศึกษามาและเป็นตำราที่ออกมาให้เราได้เรียนรู้ต่าง ๆ

วันนี้ได้ผมได้ออกพื้นที่จะไปเรียนรู้เรื่องของการใช้ยาและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ บ้านธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วที่แห่งนี้นั้น เป็นที่มีอารยะธรรมี่น่าศึกษามากๆเลย ทั้งเรื่องของการเงิน การเมือง การปกครอง และเรื่องของ ยา ต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน

ซึ่งผมเองจะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับ เป็นการศึกษาทั่ว ๆ ไป สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ศึกษาวันนี้ผมจะได้เอาลงเว็บอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา วันนี้ผมเองจะให้ดูภาพบรรยากาศของการทำงานมากกว่า

สำหรับสิง่ที่สำคัญมากๆเลย คือ ยาที่ได้มาจากสมุนไพรต่าง ๆ จะหามาจากธรรมชาติและไม่มีผลอะไรเลยกับร่างกายของเรา หมายความว่า ไม่มี ผลกระทบอะไรมากมายเลย

มาติดตามดูกันได้เลย ครับ

สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา
สืบสานตำนานยา ของ อีสาน วัฒนธรรมที่น่าศึกษา

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ

 

Spread the love