สิ่งที่ได้รับมาคือ ความสุข

รูปเขียนเว็บ_325

สวัสดีครับหลาย ๆ ท่านอาจจะหาความสุขหลายๆแบบ ผมชอบอะไรที่ง่าย ๆ และสบาย ๆ สิ่งหนึ่งที่ชอบมากที่สุด คือ การได้ไปเห็นอะไรใหม่ ๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือว่าแม้กระทั่งสถานที่ใหม่ ๆ

ผมเองชอบนะครับ เห็นภาพการท่องเที่ยวไปที่ต่าง ๆ และเห็นวิถิชีวิตแบบต่าง ๆ ของคนเราทำให้อดคิดไม่ได้เลย โลกของเรานั่นยิ่งใหญ่มากมายเพียงไร เมื่อก่อนผมเองต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ขาวงโลกจริง ๆ ครับ ทำอะไรก็ขางไปไปหมด หลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มา ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้ตามโลก ไม่ใช้เป็นคนที่ขวางโลก

นี่หละครับเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ผมเอามาฝากนะครับ
รูปเขียนเว็บ_632 รูปเขียนเว็บ_658 รูปเขียนเว็บ_1050 รูปเขียนเว็บ_1101 รูปเขียนเว็บ_1102

 

รูปเขียนเว็บ_325 รูปเขียนเว็บ_5120 รูปเขียนเว็บ_5379 รูปเขียนเว็บ_5548 รูปเขียนเว็บ_5979 รูปเขียนเว็บ_6047 รูปเขียนเว็บ_6077 รูปเขียนเว็บ_6385 รูปเขียนเว็บ_6843 รูปเขียนเว็บ_7270 รูปเขียนเว็บ_7899 รูปเขียนเว็บ_8312 รูปเขียนเว็บ_8315 รูปเขียนเว็บ_8562 รูปเขียนเว็บ_8911 รูปเขียนเว็บ_9159 รูปเขียนเว็บ_9216 รูปเขียนเว็บ_9245 รูปเขียนเว็บ_9276 รูปเขียนเว็บ_9482