สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน

สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน

สวัสดีครับ ผมเองได้อาศัยที่เมืองอุบลมานานพอสมควร หลาย ๆ ครั้งก็ดูภาพที่ที่ท่องเที่ยวของอุบล ก็อดคิดไม่ได้ว่าอยากจะไปลองดูว่าสวยงามเพียงไหนอิอิ จริง ๆ ก็หาที่เที่ยวหละ ครับ สำหรับสะพานที่ผมเองได้ไปวันนี้ เขามีชื่อเรียกว่าสะพานชีทวน ซึ่ง เป็นสะพานแห่งศรัทธาที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้เดินทางอย่างไม่ลำบาก เมื่อเข้าพรรษา สิง่หนึ่งที่ทำให้สะพานแห่งนี้รู้น่าจะมาจากเพจหนึ่งที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ได้นํารูปดังกล่าวไปโพส อิอิ ทำให้ผมเองต้องอยากจะไปสัมผัสอย่าง แน่นอน

วันนี้ก็งดดการเขียนเรื่องของ ครีมรักษาสิว และ ยารักษาสิว อีกครั้งนะครับ

ที่นี่สิง่ที่ผมเองชอบอย่างหนึ่งคือ การที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ผมเองไปช่วงที่ข้าวกำลังเขียว ทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาสวยงามมากๆเลย ครับ สวยอย่างไร มาติดตามกันดูนะครับ

สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน
สะพานชีทวนหรือว่า ขัวชีทวน

 

Spread the love