สงกรานต์นี้ทำบุญกันหรือยัง

image

สวัสดีเพื่อนๆ นะครับ วันนี้เป็นวันสงกรานต์ ซึ่งเรื่องที่เขียนก็คงไม่พ้นจากเรื่องของวันสงกรานต์เท่าไหร่ สำหรับวันสงกรานต์ตามประเพณีเกิดขึ้นเพื่อให้คนในประเทศได้เล่นนํ้าเพื่อคลายร้อน ซึ่งประวัติจริงๆ ที่แน่นอนก็ไม่สามารถระบุได้ เพียงแต่มีบันทึกไว้เท่านั้นว่า ประเพณีนี้ เกิดขึ้นมามาเพื่อคลายร้อนๆ จนกลายเป็นเทศกาลเหมือนปัจจุบัน

สำหรับวันสงกรานต์นี้ของเชิญชวนให้ทุกท่านมาทำบุญกันนะครับ

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love