วันนี้ คือวันออกพรรษา ของไทยเรา

วันนี้ คือวันออกพรรษา ของไทยเรา
วันนี้ คือวันออกพรรษา ของไทยเรา

สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันที่สำคัญของไทยเรา คือ วันออกพรรษนั่นเองครับ สำหรับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วย หลาย ๆ คนต่างก็ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปทำบุญตักบาตร ผมเองก็ตื่นตั้งแต่เช้าครับ คนไปวัดเยอะมากวันนี้ ทำให็เห็นว่าคนสมัยใหม่นี้ยังมีการทำนุบำรุงศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ

สำหรับวันออกพรรษานี้เป็นวันที่พระภิกษุสามารถจะจำพรรษาที่ไหนก็ได้ ซึ่งพ้นฤดูกาลของการทำนา ในวันเข้าพรรษนั่นเอง ในวันนี้เองเป็นวันที่มีประเพณีต่าง ๆ เยอะแยะมากมาย ทั้งประเพณีของการไหลเรือไฟ ยังไงเพื่อน ๆ ก็อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ

 

Spread the love