วันนี้ได้มองสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะมีในบ้านเราก็สวยงามนะ

วันนี้ได้มองสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะมีในบ้านเราก็สวยงามนะ
วันนี้ได้มองสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะมีในบ้านเราก็สวยงามนะ

จริง ๆ ผมเองไม่เคยคิดว่าที่บ้านของผมที่อยู่นี้จะมีที่สวยๆ  ให้ผมได้ มอง หลาย ๆครั้งที่มองออกไปคิดว่าที่สวย ๆ น่าจะต้องไปไกล ๆ จริง ๆ แล้วไม่ไกลเลย อยู่ที่บ้านของเรานี่หละ คนเราชอบมองว่าวถานที่สวย ๆ จะต้องเดินทางออกไปประมาณ 1000 ก็โล รวมไปทั้งที่ผมเองเคยคิดด้วย ไม่ใช่เพียบเท่านี้การที่เราไม่มองรอบ ๆ ข้างที่เรามีอยู่นั่นหละที่บอกเลยว่าเสียดายจริง ๆ

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ