วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ

วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ

สวัสดีครับเพื่อน  ๆ ทกท่านนะครับ วันนีี้ถือโอกาสมาเยี่ยมนครพนม ก็เลยถ่ายรูปมาฝากครับ

หลายๆท่านได้มาเที่ยวที่นครพนม สถานที่ขาดไม่ได้จะต้องมาเยี่ยมเยียนคือ พระธาตุพนม

ผมเองมาที่นี่สองครั้งแล้วครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่ ผมเองชอบการสร้างพระธาตุนะครับ รู้สึกว่าสวยงามดีในแบบของไทยลาว

เพื่อนๆมาเที่ยวแถวๆมุกดาหารกลองมาเที่ยวกันดูนะครัย

วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ
วันนี้เอาภาพบรรยากาศ พระธาตุพนมมาฝากนะครับ