วันนี้เห็นดอกไม้ต้นนี้ก็อกไม่ได้จะนึกถึงเรื่องราวของคนเรา

วันนี้เห็นดอกไม้ต้นนี้ก็อกไม่ได้จะนึกถึงเรื่องราวของคนเรา

วันนี้เห็นดอกไม่ต้นนี้ก็อกไม่ได้จะนึกถึงเรื่องราวของคนเรา
วันนี้เห็นดอกไม่ต้นนี้ก็อกไม่ได้จะนึกถึงเรื่องราวของคนเรา

ดอกไม้ดอกนี้เกิดที่หน้าบ้าน ซึ่งเพื่อน ๆ อาจจะเห็นว่ามันสวยนะครับ จริง ๆ มันก็สวยจริง ๆ นะ แต่กว่ามันจะสวยขนาดนี้มันได้ฟันฝ่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปูนที่เป็นอุกสรรคของการเกิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนํ้าที่ไม่มีเลย ทำไมละจึงได้ออกดอกให้เราเห็นสวยงามแบบนี้  ทั้งสวยทั้งคงทนแบบนี้

Spread the love