วันที่เราจะต้องเดินต่อไปเพื่อวันที่ดีกว่า

วันที่เราจะต้องเดินต่อไปเพื่อวันที่ดีกว่า  หลาย ๆ ครั้งผมเองเกิดความท้อว่าคนเราจะเดินทางไปเพื่อะไร เราก็ต้องตายในวันหนึ่งแล้วเราจะต้องเดินทางวันนี้เพื่ออะไร คนเราไม่ได้ตายในวันนี้นะครับ คนเราเองก็ต้องเดินทางไปอีกหลาย ๆ วัน คนเราต้องคิดสวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิตต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าเราจะทำอะไร ก็ขอให้คิดเสมอว่า ทางที่เราเเดินนั้นจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่ๆครับ

วันที่เราจะต้องเดินต่อไปเพื่อวันที่ดีกว่า
วันที่เราจะต้องเดินต่อไปเพื่อวันที่ดีกว่า

วันนี้ดอกบัวที่เห็นอยู่อาจจะยังไม่บานเต็มที่แต่ว่าวันข้างหน้า ดอกบัวดอกนี้จะต้องได้รับแสงแดดและนํ้ากันต่อไป นั่นหละครับ คือ ชีวิตของเราจริง ๆ ที่จะเดินทางกันต่อไป

 

Spread the love