มุมมองของเราเพียงคนไม่สามารถทำให้เรามองเห็นอะไรมากกว่านี้

หลาย ๆ  ครั้งที่การดำเนินชึวิตต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นเรื่องของการทำงาน หรือว่าแม้แต่ว่าการเรียน หลาาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาเราคิดว่ามุมมองของเรานั้นสามารถจะมองออกหรือว่าคิดอะไรแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราคิดหมดทุกอย่าง ตราบใดที่เราคิดแบบนี้ มันทำให้เราได้เดินทางกลับมาที่จุดเดิม ที่ไม่มีอะไรเลย คำว่าไม่มีคือ ไม่มีแม้แต่มุมมอง พอมาวันหนึง่ทีอายุเรามากขึ้นมันทำให้เรามองเห็นอีกมุมมองหนึ่งทีเติบโตจากเดิม

 

คนเรานะเหรอที่วิ่งไขว่คว้าจนทำให้ตัวเองลืมอะไรที่สำคัญมากกว่าไปในชีวิต  จริง ๆ ไม่ผิดหรอก เพราะว่าคนเราก็เกิดในสังคมที่แตกต่างกัน แต่สิ่งทีจะทำให้เราดำเนินตัวเองไปในสังคมได้จะต้องทำแบบไหน ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ของโลกนี้ มันทำให้ผมคิดว่าวันนี้เราจะจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไร

 

มันมีหลาย ๆ เรื่องที่มหัศจรรย์มากๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองและหลาย ๆ ที่ มันทำให้ผมได้คิดว่า เราไม่ใช่คนที่โชคร้ายที่สุดหรอก เท่านั้นเอง

Spread the love