มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว

มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ที่น่ารักทุก ๆ ท่านนะครับ ผมเองได้ตระเวนหยุดนี้หลาย ๆ วันเลยทีเดียว วันนี้ผมได้เดินทางไปที่ผาแต้มครับ จริง ๆ ผาแต้มผมเองได้เดินทางมาที่นี่ช่วงที่ผมเรียนตอนมัธยมครับ ทำให้ผมเองก็จำอะไรไม่ค่อยได้ หมายความว่าเรื่องของรายละเอียดต่าง ๆ ของผาแต้มนะครับ จำได้ว่าก่อนจบ ม.6 คุณครูพามาเที่ยวที่นี่ทำให้ผมเองคิดว่าที่นี่น่าจะวิวสูงและสวยงามอย่างทีเดียว

จริง ๆ ความสวยที่จะมีแม่นํ้าโขงที่ไหลผ่านตัดเขตแดนระหว่างจำปาสัก ของประเทศลาว และ อุบลราชธานีของไทยเรานั่นเองครับ ความสวยงามของผาแต้มจะอยู่ที่เราอยู่มุมสูง ทำให้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ต่าง ๆ ของประเทศไทยและลาวได้ครับ

จริง ๆ ระหว่างอุบลราชธานี ตรงเขตแดน และเมืองจำปาสัก ผมเองมองว่ามีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นร่มสมัยอย่างมากๆเลย ที่ได้รับการบันทึกไว้ จากการวาดภาพลงหน้าผาสูง ทำให้เราได้ระลึกถึงเรื่องราวของการดำนเนินชีวิตของกลุ่มคนที่อาศัยแถบนี้ ตั้งแต่โบราณ

สิง่ที่น่าประหลาดใจอีกอย่างคือ ภาพวาดต่าง ๆ ผ่านมาประมาณ สองพันปี แต่ว่าภาพก็ยังเห็นได้ชัด ไม่มีการเจือจางลงไปทั้งหมดแต่อย่างไร ทั้งที่เจอทั้งแดด ลม และฝนต่าง ๆ นั้นเอง

ทำให้เราเองได้เรียนรู้ว่าคนสมัยก่อนนั้นเป็นคนที่ฉลาดมากๆในการใช้ชีวิตในป่าและเขาและการเอาตัวรอด สืบเผ่าพันธ์มาจนถึงทุกวันนี้

เพื่อน ๆ ที่เดินทางมา จำปาสัก หรือว่า อุบลราชธานี ก็พลาดไม่ได้กับสถานที่สวย ๆ และมาศึกษาประวัติศาสตร์กันนะครับ

มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว
มาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนผาแต้ม สวยงามน่ามาเที่ยว

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love