ภาพหนึ่งภาพให้ความหมายมากกว่าล้านคำ

ภาพหนึ่งภาพให้ความหมายมากกว่าล้านคำ 

บางครั้งการจะเขียนเรื่องราวให้เป็นที่น่าสนใจจะต้องใช้เวลาวนการเขียนมากกว่า 1 วัน บางครั้งจะถ่ายรูปให้ได้ภาพที่ต้องการต้องใช้เวลาในการถ่ายมากกว่า 1 ปี บางครั้งหลาย ๆ อย่างก็ต้องพยายามมากว่า 1 ครั้งเพื่อให้ได้พบว่าครั้งแรกนั้นไม่ประสบความสำเร็จ ไม่รู้ว่า 1 ก้าวที่เดินจะได้ไกลแค่ไหน และไม่รู้ว่า 2 ก้าวที่เดินต่อไปจะไปอีกไกลเท่าไหร่ คนเราก็ต้องเดินทางเพื่อให้ความสุขได้มาเจอที่นี่ การคิดการทำบางอย่างก็ต้องออกมาจากใจที่คิด

 

หนังสือหลาย ๆ เล่มไมเคยบอกว่าคนเราจะเดินทางได้ไกลแค่ไหน บางแต่บอกว่าทางที่จะเดินเป็นอย่างไร แต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว คนเราพยายามเป็นตัวของตัวเอง อย่าพยายามคิดว่าเขาสำร็จเราจะต้องทำตามเขา เราจะต้องยืนให้ได้ด้วยตัวของเราเอง ไม่ว่าอย่างไรเราจะต้องเดินทางไปให้ได้

 

คนที่เชี่ยวชาญคือ คนที่ผ่านการล้มเหลวสิ่งเหล่านั้นมาจนมีวิธีที่จะทำให้ไม่ล้มเหลว เราจะต้องเรียนรู้ไม่ใช้ทำตัวเหมือนนํ้าเต็มแก้วไม่ยอมรับอะไรเลย แม้แต่อย่างเดียว

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ