ภาพการดำเนินชีวิตของชาวเจริญศรี

image

image

image

image

วันนี้ได้มีโอกาสไปที่เจริญศรี ซึ่งเป็นตลาดของชาววารินชำราบที่ตอนเย็นๆ ของทุกวัน จะมีผู้คนมากมายแวะเวียนเข้ามาจับจายใช้สอย ผมเลยถือโอกาสที่จะเก็บภาพต่างๆ มาให้เพื่อนๆ ชาวรักสุขภาพมาฝากกันครบ จริงๆ ไม่กี่รูปก็สามารถอธิบายได้ทุกอย่าง เวลาที่ผมถ่ายรูป หรือทำอะไรก็ตามผมเองไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย อยากจะให้ทุกอย่างยังคง เป็นภาพที่ได้มาจากกล้อง ซึ่งมันดีที่ตรงสามารถเก็บบรรยากาศได้หมด

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love