“กอด” นั้นสำคัญไฉน

….ารกอด” มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด นอกจากการกอดจะช่วยให้ผู้ถูกกอดรู้สึกได้รับความรัก ความอบอุ่นแล้ว “การกอด” ยังมีประโยชน์อีกมากมายอย่างที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนไม่ว่าการที่ทำให้เรารู้สึกดีต่อตนเอง

1. สามารถเอาชนะความกลัวหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ และยังเอาชนะสิ่งอื่นๆ จนนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยการกอด

2. ลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอาการเรื้อรังและไม่เรื้อรัง “การกอด”  จะช่วยเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบิน และช่วยให้ร่างกายส่งเลือดมาหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณที่บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด

3. ลดความรู้สึกทางลบได้ ไม่ว่าจะเปฌนอารมณ์โกรธ เศร้า เหงา กังวล การกอดเป็นหนึ่งวิธีที่จะนำความอบอุ่นและปลอดภัยมาสู่ตนเเองได้

4.ช่วยในการพัฒนาของเด็กออทิสติก ช่วยพัฒนาการด้านบวก IQ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของเด็กที่ดีขึ้น

5. ช่วยให้ผู้ที่ขาดการกอดได้รับความอบอุ่นและรู้สึกได้รับความรักความใส่ใจมากขึ้น จากที่ไม่เคยถูกกอด เพราะการกอด หรือการสัมผัสถือว่าจะเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก หากขาดการกอดอาจทำให้เกิดการปวดร้าวทางจิตใจ รู้สึกขาดความอบอุ่น และนำมาสู่ความรุนแรงก็ได้เช่นกัน

 

>> รู้กันอย่างนี้แล้ว อย่าลืมกลับไปกอดคนที่คุณรักสร้างกำลังใจและความอบอุ่นกันทั้งบ้านนะจ๊ะ20130213191239