ผู้กำหนดชะตาชีวิต

คนเราชอบที่จะเชื่อในอำนาจมืด ชอบที่จะเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ เชื่อในเรื่องของอำนาจลี้ลับต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอยกำหนดชะตากรรมของคนเราเป็นสิ่งที่กำหนดให้เราเกิด เป็นสิ่งที่กำหนดให้เราเป็นอยู่อย่างไร กำหนดให้เราเกิดมารวยหรือจน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ย่อมเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป แต่ในด้านที่เห็นจะเป็นจริงที่สุดที่กำหนดชะตากรรมชีวิตของคนเราและเป็นสิ่งที่ทำให้เรารวยหรือจนได้นั้นก็เห็นจะเป็น “ตัวเรา” นี้เอง

….ไม่มีใครที่จะสามารถมากำหนดชีวิตของเราได้นอกจากตัวเราหรอก ต่อให้เรามีเงิน 10 ล้านมากองอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าเราไม่รู้จักที่ใช้ ไม่รู้จักนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ มันก็สามารถที่จะทำให้มันหมดลงไปได้เหมือนกัน ส่วนผู้ที่กำหนดได้ว่าให้เรารวยหรือเราจนนั้นก็เห็นจะเป็น สองมือ สองขา ของเรานี้เอง ถ้าเรามีสองสิ่งนี้แต่เราไม่รู้จักใช้สองสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ ไม่รู้จักใช้สองสิ่งนี้ไปทำมาหากินหาเลี้ยงชีพแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราอดอยากหรือยากจนกว่าเดิมก็เป็นได้ ในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วมีสองมือ สองขา เราก็ควรที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ใช้มันกำหนดชีวิตของตัวเอง ใช้มันในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน อย่ามัวที่จะไปนั่งรอความเห็นใจจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรืออย่าโทษสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าทำไมถึงมากำหนดชะตาชีวิตเราให้มาเจอหรือได้มายากรำบากอย่างนี้ อย่านอนรอแค่วาศนา อย่านอนรอเพียงโชคลาภเพราะไม่มีใครที่จะกำหนดชะตาชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเอง