ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่

ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่

สวัสดีครับ หลาย ๆ ครั้งที่ผมงอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ ๆ หลาย ๆ ครั้งที่อยากจะมีอะไรที่สวยหรู แต่ว่าหลาย ๆ ครั้งเองเองได้เรียนรู้ว่า การนที่เราจะมีความสุขนั้น ไม่ใช่การทีเรามีบ้านหลังใหญ่อะไรทั้งนั้น แต่ว่าการที่เรามีบ้านที่พอดีกับเรา เราตัวเล็ก คนเราก็ตัวเล็ก การทีเรามีอะรไทีเ่กินตัวทำให้ไม่มีความสุขและต้องทำตัวให้เพื่อมีมา

หลาย ๆ คนที่ผมใเองได้เจอมาคือ เขามีอะไรที่หรูหรามากๆเลย แต่ว่าเขาเองก็ไม่มีความสุขเลย ทั้ง ๆ ที่เขามีเยอะแยะมากมาย เพราะว่าเขาจะต้องดิ้นรนต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ก้อนที่ใหญ่ที่สุด มันก็แบนี้หละครับ ผมเองยังไตัดสินใจไม่ได้

 

มันก็เป็นแค่ความคิดผมคนนึงนะครับ คงตัดสินใจเทียบกะคนอื่นไม่ได้อีกร้อย ๆ คน ความสุขผมก็แบบนี้หละครับ

ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่
ผมได้เรียนรู้ว่า บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love