ผมเคยอ่านบทความหนึ่ง ทำให้ได้คิดเรื่องหนึ่ง กฎของเงิน

181990

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่านนะครับ ห่างกายเขียนบทความที่เกี่ยวกับ ครีมรักษาสิว และยารักษาสิว มานานมากๆเลย ครับ เอาเป็นว่าวันนี้ก็ของดไปอีกหนึ่งวันนะครับ วันนี้มีบทความที่น่าสนใจกว่าครับ เรื่องของกระแสการเงิน หลาย ๆ ท่านที่ได้ทำงานหรือว่าได้ทำธุรกิจ ไม่สิ เอาเป็นว่าถ้าใคร ๆ ที่ทำธุรกิจจะมองเห็นภาพรวมนี้ได้มากกว่าครับ เรื่องของเงิน ผมเองก็ยอมรับตัวเองว่า การที่เราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเราควรประหยัดนั้น จริง ๆ ก็เป็นสิง่ที่ดีครับ แต่ว่าคนเราจะต้องกิน จะต้องใช้ครับ ความหายที่ผมเองพยายามจะบอกคือ เงินจะต้องหมุนเวียน ครับ

ถ้าเรามองภาพว่าโลกนี้ มีแต่การประหยัด มันก็ดีครับที่เราทุกคนประหยัดมากขึ้น แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือ เงินไม่หมุนเวียน คุณเองจะเอาเงินมาจากไหน ถ้าคนอื่นก็ต่างประหยัด มันเป็นไปไม่ได้เลยครับ

ผมเองได้อ่านบทความต่าง ๆ ที่มีแนวคิดตามนี้คือ การที่เงินได้ออกจากตัวเราออกไป ให้จงภูมิใจว่า คุณกำลังทำให้เงินในกระเป๋าคนอื่นมีมากขึน มันก็หมึนเวียนไปเรื่อย ๆ และเงินก็มาเข้ากระเป๋าเราเองครับ

ผมว่ามันเป็นแนวคิดง่าย ๆ ที่หลาย ๆคนไม่เคยทำกันครับ