บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว

บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว

วันนี้อยู่เฉย ๆ ก็มีความทุกข์ เมื่อวานกลับมีความสุข คนเราก็แบบนี้หละมั้ง บางครั้งเราคิดว่าจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นมา แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่คิดว่าจะทำให้ดีขึ้นมากลับไม่ดีขึ้นมาเลย ก็แบบบนี้หละอีกหละคนเรา บางครั้งก็สับสนตัวเองมากมายเหมือนกันที่บอกไม่ถูก เราเอง ตลอดการดำเนินนี้อยากจะให้ทุกคนมีความสุข อยากจะให้ประสบความสำเร็จ ไม่อยากจะให้ทุกคนมีความไม่เข้าใจกัน บางครั้งก็ท้อ และก็ท้อมากๆ

มันเป็นความรู้สุกภายในที่อยากจะอธิบายให้ฟัง กลับกลายเป็นว่าความรู้สึกนั้น ทำให้คนอีกคนรู้สึกไม่ดี ไม่รุ้สิ เราคิดว่าอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมา ก็ไม่ใช่เลย ประเด็นกลับเปลี่ยน

บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว
บางทีความทุกข์ก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love