นิทานของคนขายฝัน

      ….. ถ้าพูดถึงสัตว์ที่ดุร้ายก็เห็นจะเป็นเสือเพราะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าคนให้ตายได้ เลยทำให้คนเรากลัวและระวังตัวจากสัตว์ที่ดุร้ายอย่างเสือฆ่าหรือทำลายได้ แต่ในทางกลับกันคนเราก็ไม่คิดที่จะระวังตัวจากสัตว์ตัวเล็กๆ ไม่มีความดุร้ายอะไรเลยอย่างหมา
เพราะถ้าเอาเข้าจริงหมาก็สามารถที่จะกัดคนให้ตายได้เหมือนกับเสือ แต่จะแตกต่างกันเพียงแค่วิธีที่ใช้ในการจู่โจมหรือฆ่าเหยื่อก็เท่านั้นเอง เสือมีการจู่โจมศัตรูอย่างทันทีที่เป็นศัตรูเป็นการจู่โจมหรือการฆ่าที่ซึ่งหน้าแต่หมาเป็นสัตว์ที่ไม่มีความดุร้ายอะไรเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะอาศัยอยู่กับคนได้และก็เป็นสัตว์ที่สามารถกัดคนได้โดยที่
เป้าหมาย
…..คนไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้เลยว่าหมาตัวนี้จะกัดเรา ก็เหมือนกับการอาศัยอยู่กับคนโดยทั่วไป เมื่อไหร่ที่เรามีศัตรูเราก็สามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นศัตรูของเราและเราก็สามารถที่ป้องกันตัวเองจากการทำร้ายของศัตรูคนนั้นได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บุคคลที่เรียกว่า “ศัตรู”
กลับเป็นคนที่ไม่แสดงตัวออกมา เป็นคนที่อยู่รอบตัวเราและลอบกัดเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็สามารถที่จะทำร้ายเราได้เหมือนกันกับศัตรูที่แสดงตัวออกมา อย่าที่จะเชื่อใจใครง่ายมากกว่าที่จะเชื่อใจตัวเอง

Spread the love