ที่เที่ยวในอุบลมีสถานที่ใดที่น่าเที่ยวทีสุด

ที่เที่ยวในอุบลมีสถานที่ใดที่น่าเที่ยวทีสุด
ที่เที่ยวในอุบลมีสถานที่ใดที่น่าเที่ยวทีสุด

 

ได้แก่ เช่น วัดสิรินธรซึ่งเป็นวัดที่ผมได้ไปเที่ยวมาแล้ว มีบรรยากาศที่ดีมีวิวทัศย์ที่สวยงามสถานที่ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบอยู่ด้วยผมคิดว่าหน้าหนาวมักจะมีหมอกปกคุมลอยขึ้นอยู่บนยอดภูเขา

.
….เพราะวันนั้นผมไปหลังฝนตกซึ่งได้เห็นหมอกขึ้นลอยอยู่บนยอดเขาเป็นภาพที่สวยและมีบรรยากาศที่ดีมาก ส่วนสถานที่ในวัดมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่บ้างมีหลายโบทมีพระสงฆ์หลายองค์ ลวดลายของวัดก็ดูมีเอกลักษณ์ดังรูปภาพเป็นศิลปะที่สวยงาม มีเจย์ดีซึ่งเราสามารถขึ้นไปบนเจย์ดีแล้วมองเห็นเขตประเทศฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานั้นเอง

.
ได้เห็นหมู่บ้านแถวนั้นและเขื่อนของอุบล วัดนี้เป็นวัดที่สร้างไกลออกไปจากเมืองซึ่งอยู่ อำเภอ สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี   เป็นวัดที่สร้างบนภูเขาเป็นวัดที่ใหญ่พอสมควรพื้นที่ก็ใหญ่  ในวัดมีจุดให้ชมวิวทัศมากมาย ผู้คนมักจะมากันมากช่วงเทศกาล เช่น วันสงการน์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ขนาดยังไม่ถึงเทศกาลผู้คนก็ยังมากราบไหว้พระกันมากมายมาทำบุญกันเยอะมาขอพรกันมาก

.
ผมก็ขอเชิญชวนทุกๆคนลองมากราบไหว้หรือทำบุญกันด้วยนะครับ

 

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love