ที่สวย ๆ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลแค่ไหนก็ตามไม่คุ้มหรอก

ที่สวย ๆ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลแค่ไหนก็ตามไม่คุ้มหรอก
ที่สวย ๆ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลแค่ไหนก็ตามไม่คุ้มหรอก

ผมเองได้มีความคิดว่าที่สวย ๆ จะต้องเป็นที่คนนิยมกันอย่างมากๆ จริง ๆ ผมเองได้เปลี่ยนความคิดเมื่อได้เห็นที่สวย ๆ ที่ใกล้ ๆ ตัวเราเองที่ได้เห็นมาบอกเลยว่าเสียใจที่ไม่ได้รู้จักที่แห่งนี้ ก็เหมือนกับคนเรามีสิ่งดี ๆ ที่ใกล้ตัวหรือว่าในตัวของเราแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันเอง นั้นหละชีวิตของคนเราจะต้องมองให้เห็นว่ามีอะไรบ้างในตัวเรา มีมากกว่าที่คุณคิดว่าจะมีด้วยซํ้าไป

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ