ต่อไปการติดต่อสื่อสารจะต้องมั้นใจกว่านี้

ต่อไปการติดต่อสื่อสารจะต้องมั้นใจกว่านี้  เรามั่นใจได้อย่างไรว่าการติดต่อสื่อสาร จริง ๆ การติดต่อต่าง ๆ จะต้องมีเวลาที่แน่นอน คุณบอกว่าเขาเองจะเข้าใจ วันนี้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เรื่องการติดต่อสื่อสารที่ผิดมาบอกเล่าเพื่อน ๆ ซึ่งการที่ภายในองค์กรมีการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่ผิดอาจจะทำให้การทำงานนั้นผิดไปมากเช่นกัน เราในฐานนะลูกค้าก็ควรเผื่อเวลาที่จะงานออกมาให้ดีที่สุดเหมือนกัน

_DSC0827

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love