ดูละครก็ได้ย้อนกลับมาดูความเป็นจริง

การเมืองก็คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ตำแหน่งของตัวเอง

การเมืองก็คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ตำแหน่งของตัวเอง
การเมืองก็คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ตำแหน่งของตัวเอง

บางครั้งการเมืองอาจะมีบางอย่างที่เข้ามา บางคนหลงหละมัวเมากับสิ่งที่ได้เจอก็จะเป็นภัยกับตัวเองได้ วันนี้ได้ดูซีนีย์เรื่องทงที ได้เห็นเหตุการณหลาย ๆ อย่างที่เข้ามาทำให้รู้ว่าคนเราไม่จำเป็นหรอกที่จะเก่งไปทุกอย่าง เพียงแต่เข้าใจและปล่อยวางก็เป็นพอ