ดอกไม้สวย กับ ความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้น

ดอกไม้สวย กับ ความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้น

ดอกไม้สวย กับ ความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้น
ดอกไม้สวย กับ ความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้น

วันนี้ได้กัดถ่ายรูปเป็นจริง ๆ จังสัก ๆ ที กับเจ้า Nikon D3100 ที่คิดว่ามันถ่ายรูปไม่สวยเท่าไหร่ แต่ว่าจริง ๆเราน่าจะถายไม่เป็นมากกว่า  555 วันวันนี้ได้ลองจริง ๆ จัง ชักจะชอบการถ่ายรูปซะแล้ว การที่เราจะถ่ายรูปให้สวย จะต้องมีการฝึก เหมือน ๆ กับการทำงานอย่างอื่นให้ชำนาญเราจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างเสมอ แค่นั้นหละสิง่ที่เราทำจะได้ดีขึ้นเอง