ณ ที่แห่งหนึ่งที่ความสุขอยู่ไม่ไกล

 

DSC_0570

เพื่อน ๆ จะเชื่อไหมว่าหลาย ๆคนออกเดินทางเพื่อหาบางอย่างที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองมีความสุข ไมว่าจะเดินทางไม่ว่าจะออกท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้ตัวเองได้รับความสุขที่สุด จริง ๆ แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้ความสุขนะ แต่ว่าการที่เราจะมีความสุขจริง ๆ เราะต้องเรียนรู้ที่มองสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราให้ดีที่สุดว่านี่หละ คือความสุข นึกย้อนมองไปแล้ว คนเราก็เกิดมาได้ไม่นานจริง ๆ บางคนก็แก่อย่างรวดเร็ว บางคนก็ไม่ได้มีเวลาที่จะออกมาเจออะไรที่อยากจะเจอเลย ต้องทำงานอย่างเดียว คนเราเกิดมาก็ไม่เหมือนกันอีก …… นี่หละเขาเรียกว่าชีวิต

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love