จุดสีขาว ในความจริงของชีวิต

image

เรื่องราวของคนเราหลายๆ คนที่ผ่านมาไม่ว่าคนเราจะมีความสุข.หรือว่าความทุกข์ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้เอง

บทความโดย นายเจี๊ยกเจี้ย

Spread the love