จะสวยได้หากว่าเรามองมันคือ สิ่งที่สวยงาม

จะสวยได้หากว่าเรามองมันคือ สิ่งที่สวยงาม
จะสวยได้หากว่าเรามองมันคือ สิ่งที่สวยงาม

ไม่ต้องบรรยายอะไรมากมาย เพียงเรามองมันคือ ศิลปะ

 

Spread the love