จริง ๆ ที่สวย ๆ มันก็มีทุกที่เลย

จริง ๆ ที่สวย ๆ มันก็มีทุกที่เลย
จริง ๆ ที่สวย ๆ มันก็มีทุกที่เลย

สวัสดีครับเพือน ๆ ครับ ผมเป็นคนหนึง่ที่อยากจะเที่ยวหลาย ๆ  ที่มากๆเลย นะครับ อยากจะไปที่สวย ๆ หลาย ๆ อย่าง และก็คิดไว้เสมอว่าที่สวย ๆ จะต้องไปที่เป็นที่ท่องเที่ยว จริง ๆ ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับ การที่หลาย ๆ ที่นั้นเรารู้สึกว่าสวยกว่าที่อื่น ๆมาก ๆ นั้น ส่าวนมากจะมาจากการที่เป็นกระแส ส่วนมากถ้าที่ไหนสวย คนก็จะตาม ๆ กันไป ทั้งที่มีอีกหลาย ๆ ที่ ๆ สวยงาม แต่ก็ไม่ได้พากันไปครับ

 

Spread the love