ความเจริญและการพัฒนา

ความเจริญและการพัฒนา
ความเจริญและการพัฒนา

กฎของโลกนี้คือการพัฒนา เราจะต้องพัฒนาเพื่ออยู่รอดบนโลกใบนี้ ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องพัฒนาและไปได้ดี กฎของโลกนี้ คือ เลือกสิง่ที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุด