ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้

ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้

สวัสดีครับหลาย ๆบทความที่ผมเขียนไปได้รับความสนใจมากๆเลย ทีเดียว ผมเองจะบอกว่าความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ไกลเลย เพียงแค่เราหันมองมาที่ตัวเองเท่านั้นเอง เราอยู่ตรงนี้ความสุขก็อยู่รอบตัว ความสุขไม่ใช่การมีทุกอย่าง แต่เป็น การทำทุกอย่างมองทุกอย่างให้มีความสุข

หลาย ๆ ครั้งผมที่ผมถามตัวเองเสมอว่าเราเกิด มาเพื่อความสุขหรือว่าความทุกข์ ตอนที่เด็ก ๆ คงจะมองเห็นแต่ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเท่านั้น พอโตขึ้นมาเราได้เรียนรู้ว่าความสุขนั้นก็อยู่ที่ใกล้ ๆ ตัวเราเท่านั้นเอง เรามองเห็นไหม

เรื่องที่ผมได้เจอมาไม่นานนี้ความอิจฉา และความที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น จริง ๆ ก็คนไม่ไกลตัวเราเท่าไหร่เป็นคนที่ใหล้ ๆ ตัวเรานี่หละ คนเราเกิดมาพอมีหน้าที่การงาน ก็หลงตัวเองว่ามีดีทุกอย่าง ผมเองมีความคิดมาตลอดเลยว่าการที่หน้าที่การงานนั้นเป็นเพียงหน้ากาก ที่สวมไว้เท่านั้น แต่ว่าบางคนกลับมองเห็นว่าหน้ากากนั้นวิเศษ มีค่ามากกว่าคนอื่น นั้นหละครับเป็นสาเหตุทำให้คนเราทุกวันนี้หลงตัวเองว่าควรทำอะไรมากกว่า ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้
ความสุขอยู่หนใคร ใครเล่าตอบได้

 

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ

 

Spread the love