ความสุขที่ได้รับจากเธอคนนี้

ความสุขที่ได้รับจากเธอคนนี้
ความสุขที่ได้รับจากเธอคนนี้

หลาย ๆ เรื่่องที่ผ่านจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว 1 ปี กว่า ๆ ทีเ่ราได้รู้จักกัน และได้คบ วันหนึ่งอาจจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันสองอาจะผ่านไปอย่างช้า ไม่รู้ว่าวันเวลาที่ผ่านมาได้ถึงวันนี้นั้นเร็วหรือว่าช้า แต่ทุก ๆ วันที่ผ่านมาเมื่อมานึกย้อนไปแล้วก็มีความสุขดี เธอคนนี้เป็นคนที่เก่ง และมีความสามารถที่จะทำอะไรให้ออกมาดี ๆ ได้ ถ้าสิ่งนั้นเธอทำแล้วมีความสุขและชอบกับมัน เป็นคนที่ทุ่มเต็มที่แม้ว่าไม่รู้หรอกว่าสิง่ที่ตัวเองทำนั้นจะเป็นอย่างไร ด้วยเหตุผลว่าชอบมันเท่านั้นเอง และถ้าไม่ชอบอะไรก็ไม่ทำเลย

 

บทควาามที่น่าสนใจ

 

Spread the love