ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน

ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน

บางครั้งที่เราอยู่เมืองกรุงจนเราลืมไปว่า เมืองบ้านนอกของเราก็มีความสุข หลาย ๆ คนเองไขว่คว้าคิดว่าจะออกมาตามฝันทำให้ตัวเองมีความสุข ก็นั่นหละครับ ความสุขของคนเรานั้นมันก็มีหลาย ๆ แบบที่จะต้องเจอ ผมเองก็เจอมาหลาย ๆ แบบ ความสุขของคนเราอยู่ที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ มามากมาย อย่างที่ไม่เคยเรียนรู้

ผมเองได้เรียนรู้ว่าคนเรานั้นอยากจะมีความสุขแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้ว่าความสุขคืออะไร หลาย ๆ คนก็เรียนรู้ที่จะรํ่ารวยแต่ว่าไม่เคยเรียนรู้ว่าการที่เรารํ่ารวยคืออะไร ก็หลาย ๆ อย่างที่คนเราทำแล้วไม่สำเร็จกลับล้มกลับไปและไม่ทำอีก  ก็นั่นหละครับ คนเรายอมหยุดที่จะเดินทางเพียงเท่านี้ก็ได้เท่านี้

 

ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน
ความสุขของสีเขียว ที่หาไม่เจอจากที่ไหน

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love